THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BAO GỒM:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký).
  2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
  3. Văn bản xác nhận vốn pháp định thành lập doanh nghiệp tư nhân của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
  4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
  5. Mục lục hồ sơ thành lập doanh nghiệp (ghi theo thứ tự trên).
  6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
  7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

CHI PHÍ BAO GỒM:

– Lệ phí cấp giấy phép, mã số thuế: 300.000 đ
– Lệ phí khắc con dấu tròn: 500.000 đ
– Lệ phí bố cáo trên cổng thông tin điện tử quốc gia: 300.000 đ
– Phí dịch vụ: 400.000 đ

TỔNG CỘNG: 1.500.000 đ

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

– 5 ngày làm việc được cấp giấy phép, mã số thuế;
– 2 ngày làm việc sau khi có giấy phép, mã số thuế được cấp con dấu tròn.

Hãy liên hệ chúng tôi số Mr Tuấn: 0905 374 547 – 0976 380 547 để được tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân cụ thể.

Leave Comments

0905 374 547
0905 374 547