THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ để thành lập Công ty TNHH MTV như sau:

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật thành lập công ty ký.
2- Dự thảo Điều lệ thành lập công ty phải có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật.
3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ có chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty và là cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
4- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
5- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
6- Mục lục hồ sơ thành lập công ty (ghi theo thứ tự trên);
7- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thành lập công ty.

Các khoản chi phí bao gồm:

– Lệ phí cấp giấy phép, mã số thuế: 300.000 đ
– Lệ phí khắc con dấu tròn: 500.000 đ
– Lệ phí bố cáo thành lập công ty TNHH MTV trên cổng thông tin điện tử quốc gia: 300.000 đ

– Phí dịch vụ: 400.000 đ

TỔNG CỘNG: 1.500.000 đ

Thời gian hoàn thành:

– 5 ngày làm việc được cấp giấy phép, mã số thuế;
– 2 ngày làm việc sau khi có giấy phép, mã số thuế được cấp con dấu tròn.

 

Hãy liên hệ chúng tôi số Mr Tuấn: 0905 374 547 – 0976 380 547 để được tư vấn thành lập công ty TNHH MTV cụ thể.

https://dichvuketoanankhang.com

 

Leave Comments

0905 374 547
0905 374 547