THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Thành phần hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm:

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký).

2- Dự thảo điều lệ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên).

3- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.

4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên công ty và người đại diện theo pháp luật:

4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

4.2- Nếu thành viên là tổ chức:

– Quyết định thành lập công ty; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng – một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).

5- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

8- Bìa hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Chi phí bao gồm:

– Lệ phí cấp giấy phép, mã số thuế: 300.000 đ
– Lệ phí khắc con dấu tròn: 500.000 đ
– Lệ phí bố cáo trên cổng thông tin điện tử quốc gia: 300.000 đ
– Phí dịch vụ: 400.000 đ

TỔNG CỘNG: 1.500.000 đ

 

Thời hạn hoàn thành hồ so:
– 5 ngày làm việc được cấp giấy phép, mã số thuế;
– 2 ngày làm việc sau khi có giấy phép, mã số thuế được cấp con dấu tròn.

Hãy liên hệ chúng tôi số Mr Tuấn: 0905 374 547 – 0976 380 547 để được tư vấn thành lập công ty TNHH 2 thành viên cụ thể.

Leave Comments

0905 374 547
0905 374 547