Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021

 

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021.

Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Link tải văn bản 52_2021_ND-CP_471423

Leave Comments

0905 374 547
0905 374 547