Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

“Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế” của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.

Link tải văn bản: Nghi-dinh-so-126_2020_nd-cp

1 comments for "Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020"

Leave Comments

0905 374 547
0905 374 547