Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

“Quy định về hóa đơn, chứng từ” của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/07/2022.

Link tải văn bản: Nghi-dinh-so-123_2020_nd-cp

 

Leave Comments

0905 374 547
0905 374 547