Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020

“Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp” của Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020.

Link tải văn bản: Nghi dinh so 122_2020_ND-CP

Leave Comments

0905 374 547
0905 374 547