DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Dịch vụ giải thể Doanh nghiệp

Các công việc mà chuyên viên chúng tôi thực hiện bao gồm:

 1. Tư vấn hành lang pháp lý trước khi giải thể doanh nghiệp:
 • Tư vấn các trường hợp Giải thể doanh nghiệp.
 • Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc Giải thể doanh nghiệp.
 • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể.
 • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động.
 • Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể.
 • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.
 1. CÔNG TY AN KHANG đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục:
 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, AN KHANG tiến hành soạn hồ sơ Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng.
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 • Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng.
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
 • Thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân.
 • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT.
 1. Phí dịch vụ:
 • Không phát sinh hóa đơn đầu vào đầu ra: 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng).
 • Có phát sinh: tùy trường hợp cụ thể.

Hãy liên hệ chúng tôi Mr Tuấn: 0905 374 547 0976 380 547 để được tư vấn về dịch vụ này cụ thể.

Leave Comments

0905 374 547
0905 374 547