Chuyên mục: VĂN BẢN THUẾ

 • Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016

  “Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của BTC. Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế các […]
  Xem thêm
 • Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

  “Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp” của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015. Những quy định trái với Thông tư này […]
  Xem thêm
 • Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020

  “Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp” của Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020. […]
  Xem thêm
 • Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

  “Quy định về hóa đơn, chứng từ” của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng […]
  Xem thêm
0905 374 547
0905 374 547