Chuyên mục: KINH NGHIỆM

 • Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử

  Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử Theo Luật QuảQn lý thuế số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13/06/2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 thì tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2022. Hóa đơn điện tử là loại hóa […]
  Xem thêm
 • Vai trò của Kế toán đối với Doanh nghiệp

  Vai trò của Kế toán đối với Doanh nghiệp Một doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt hay không được quyết định bởi nhiều nhân tố. Tuy nhiên sự phối hợp nhịp nhàng của các phòng ban trong công ty cũng là một yếu tố tiên quyết. Vai trò của phòng kế toán chắc […]
  Xem thêm
 • Công việc cơ bản của Kế toán thuế

  Kế toán thuế là gì? Kế toán thuế là một bộ phận không thể thiếu trong mọi loại hình của doanh nghiệp, tuy nhiên công việc của kế toán thuế phải làm không quá phức tạp vì gần như mọi việc đều phải làm theo quy định của Luật thuế. Vì vậy các bạn muốn […]
  Xem thêm
0905 374 547
0905 374 547